Nová školní jídelna

7. 11. 2017, 15:00

Organizace školní jídelny v příštích dnech

V nové školní jídelně budou objednávky prováděny pomocí čipů, které je nutné si zakoupit. Rozpis prodeje najdete v přiloženém dokumentu. Hodnota čipu je 30 Kč. Dětem umožníme koupi v rámci třídy.

Výdej obědů 13. 11. – 16. 11. 2017
Z provozních důvodů (stěhování ŠJ) se vaří pouze jedno jídlo. Výdej 16. 11. bude omezen do 12:20.

Výdej obědů 20. – 24. 11. 2017 (NOVÁ JÍDELNA)
Zkušební provoz – vaří se jedno jídlo.

Děkujeme za pochopení.

 

Ke stažení

prodej čipů

Hodiny

 • 7:30 První zvonění, žáci vcházejí do budovy

 • 7:45 Zvonění, příprava na vyučování

 • 7:50-8:35 1. hodina

 • 8:35-8:45 přestávka

 • 8:45-9:30 2. hodina

 • 9:30-9:45 přestávka

 • 9:45-10:30 3. hodina

 • 10:30-10:40 přestávka

 • 10:40-11:25 4. hodina

 • 11:25-11:35 přestávka

 • 11:35-12:20 5. hodina

 • 12:20-12:30 přestávka

 • 12:30-13:15 6. hodina

 • 13:15-13:20 přestávka

 • 13:20-14:05 7. hodina

 • 14:05-14:10 přestávka

 • 14:10-14:55 8. hodina